Mitä redesigner-periaatteet ovat:

  1. Pienennämme ympäristövaikutusta kaikissa osioissa missä se on mahdollista 
  2. Hidastamme kiertoa pyrkimällä pitkäikäisen tuotteen suunnitteluun eli mietimme, että suunnittelemamme asuste tai vaate on laadukas ja kestää aikaa 
  3. Huomioimme suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan koko tuotteen elinkaaren: miten materiaali voi päätyä lopulta kierroksi ja uudeksi resurssiksi? 
  4. Pohdimme tarkkaan, mitä tuote mahdollistaa tai minkä ongelman se ratkaisee sekä kuinka siinä huomioidaan monikäyttöisyys ja muokkailtavuus eri käyttöyhteyksiin ja -tarkoituksiin? 
Mitä huomioida materiaalien näkökulmasta?  

Kiertotalouden mukainen tuote on pitkäikäinen ja monikäyttöinen luomus, jonka koko elinkaari huomioidaan suunnittelussa. Kiertotaloudenmukaisuus antaa paljon tilaa luovalle ilmaisulle, mutta Redesigneriltä odotamme ainutlaatuisen ilmaisun lisäksi luovuutta materiaalien käytössä: miten olemassa olevia materiaalivarantoja voidaan käyttää uudella tavalla? Voiko jätteenä pidetty raaka-aine saada uutta arvoa ja uuden elämän suunnittelusi kautta?  

Pyrimme välttämään uusien materiaalien hankintaa, ja siksi kannustamme käytöstä poistuneiden tai kierrossa jo olevien tekstiilien (ja tuotteiden tai tuotteen osien) uusiokäyttöön ja uudelleenvalmistukseen. Mikäli uuden materiaalin käyttö pakollista, suosimme kierrätysmateriaaleja.  

Kuva: Anne Kinnunen, Aalto-yliopisto